Pipeproduksjonen erklært åpnet av ordføreren i Aurskog

En milepæl er nådd hos VL Produksjon

Torsdag 14 desember ble en av de største og viktigste milepælene til VL Produksjon markert. Om lag 50 personer tok del i en formell åpning, hvor ordfører i Aurskog Roger Evjen offisielt startet pipeproduksjonen. Dette ved å trykke på den grønne startknappen til bedriftens hjerte – CNC maskinen, som nå er klargjort for effektiv produksjon med den kvalitet og toleranse vi ønsker. VL Produksjon AS forlot med dette oppstartsfasen med innflytting, tilpasninger, prøving og planlegging til ordinær drift, som også betyr steget over på salg og markedsføring. Det har vært til dels krevende, men også givende å komme dit. Det er nå en fornøyd organisasjon som tar tak i neste fase, og nye milepæler.

Åpning av fabrikken 14. desember 2017
Åpning av fabrikken 14. desember 2017

Legg igjen en kommentar